Laatste nieuws

Het familiewapen.
Duidelijk is dat de familie Marinus van een familiewapen gebruik heeft gemaakt.
Egbert en zijn zoon Herbert, respectievelijk muntmeesters in Groningen en Friesland, gebruikten als muntmeestersteken een meerman.
Een andere zoon van Egbert n.l. Lucas gebruikte, om brieven te zegelen, ook als familiewapen een meerman.
Verder schijnt ook de zoon Johan Willem, in zijn tijd als predikant te Batavia, het familiewapen te hebben gebruikt. Wij hebben van dat laatste evenwel geen bewijs.
Opmerkelijk is verder dat aan Het Hoge der Aa 21 te Groningen op het pakhuis London (thans studentenhuisvesting) aan beide zijden van de stoep het wapen de meerman voorkomt met als jaarvermelding 1728. Dit pakhuis was toen naar alle waarschijnlijkheid eigendom van nog een andere zoon van Egbert Marinus, namelijk Egbertus. Van hem weten wij dat hij in de “negotie” zat; hij komt ook voor als wijnhandelaar.
Andere families in Groningen met als familiewapen een meerman, zijn niet bekend.

Op basis van alle beschikbare gegevens heeft de bekende heraldicus Henk ’t Jong van heraldisch bureau De Raaf voor mij een familiewapen gemaakt, compleet met helm, helmteken en dekkleden.
Het familiewapen, dat rond 1960, werd ontworpen, voldeed niet aan de eisen van de heraldiek, maar heeft uiteraard wel bij het maken van definitieve ontwerp een rol gespeeld.


“Wij hadden vroeger allemaal aardappelbuikjes.”
In 1976 verschenen in het weekblad Margriet artikelen over het leven van 3 mensen.
Een van de artikelen ging over Wietske Veenema, die als schoonmoeder van Frederik Marinus (1913- 1979) in onze familie voorkomt.
Haar boeiende verhaal speelt zich af rond 1900 op de armoedige heide in Friesland.
Het verhaal is digitaal gemaakt en dus publiceerbaar. Klik hier: aardappelbuikjes

 


tuin JohanWillem

Johan Willem Marinus
Van sommige mensen in onze familiegeschiedenis weet je vrijwel niets en van anderen heel veel, zoveel zelfs dat je er een apart boekje aan kan wijden. Over Johan Willem Marinus, 1694-1765, predikant te Batavia, op Ceylon en in Beesd, weet ik vrij veel. Hier boven staat zelfs het uitzicht dat hij in zijn tuin had op het eiland Ceylon.
Recent ontving ik een mooie plaat van de kerk in Beesd, waarin hij na zijn terugkeer in Nederland preekte.

kerk Beesd oud

Boek.
Ik heb de vele informatie, die ik over deze predikant heb samengevat in een handzame pocket.
Via deze link kunt u het boek bestellen, vul in het zoekveld “marinus”in . Het wordt dan direct voor u gedrukt. Ik heb geen exemplaren op voorraad.
De kosten van het boek zijn € 16,30 exl. 6% BTW en verzendkosten.

voorkant


Het volgende handelt over Johannes Marinus, geboren 6 augustus 1900 te Den Haag, tijdens zijn leven o.a. altviolist van het Radio Philharmonisch orkest. 

Jan vertelde mij dat hij voor de oorlog in Amsterdam gewerkt had als altviolist bij de ‘Italiaanse Opera’, waar hij zijn vrouw heeft leren kennen. Wanneer hij naar Hilversum is gekomen, weet ik niet precies. Zijn naam komt tot 1942 bij de omroep niet voor op de mij bekende lijsten van musici, wel op een lijst uit 1942/43 van het ‘Omroep Opera Orkest’. Dat was één van de drie radio-orkesten van de onder Nazi-leiding functionerende ‘Nederlandsche Omroep’, die vanaf 1941 de uitzendingen overnam van de AVRO, KRO, NCRV, VARA en VPRO. Omroeppersoneel dat tijdens de oorlog bij de NO doorgewerkt had, mocht na de oorlog t/m 5 november 1945 niet voor de microfoon optreden. NSB-ers e.d. werden meteen  naar ‘provincie orkesten’ gedegradeerd.

Jan Marinus maakte echter deel uit van het speciaal door Hugo de Groot samengestelde ‘schnabbelorkest’, dat in mei/juni 1945 in Theater Gooiland te Hilversum vijf concerten gaf voor Canadese militairen. Dat is een bewijs van goed gedrag. Op internet is onder Eigen Perk 1992/2 over dit orkest een artikel met foto te vinden. Jan Marinus woonde in die jaren op de Noorderweg 88 te Hilversum.

Albert van Raalte had al op 21 mei 1945 de opdracht gekregen t.b.v. de omroep een nieuw orkest op te richten, het kreeg de naam Radio Philharmonisch Orkest (met Ph). Jan Marinus was één van de 93 uitverkoren musici, die vanaf 26 juni 1945 dagelijks samen repeteerden. De schorsing van een groot deel der musici was de reden, dat de eerste uitzending van het orkest pas op 7 november 1945 kon plaatsvinden. Jan is tot aan zijn pensionering bij het RFO gebleven en zelfs tot circa 1971 ook als remplacant. Daarna werd het orkest grondig verjongd. Vanaf circa 1950 heeft hij gewoond in één van de NRU-flats aan de Jacob van Campenlaan te Hilversum. Hij was daar min of meer mijn buurman.

Jan Marinus was een prettige collega, een vriendelijke bescheiden man, klein van stuk en hij stond bekend als een ‘handige muzikant’ van de oude stempel.

Bovenstaande verhaal is van Adriaan van ’t Wout, die veel weet van de geschiedenis van het orkest