Geschiedenis

De geschiedenis van de Marinussen in het kort.

Doesburg, anno 1700

De geschiedenis van onze familie, voor zover wij die hebben kunnen achterhalen, begint in 1550 als Marinus Hermens wordt geboren in Doesburg. Hij was IJsselschipper. Waarschijnlijk als gevolg van de 80-jarige oorlog verhuisden de Marinussen naar Deventer, waar zij lange tijd verbleven. Zij woonden daar in het Bergkwartier, een gedeelte van Deventer dat thans mooi gerestaureerd is.

deventerbegin1600 650pix

Deventer begin 1600

Er woonden daar twee broers n.l. Marinus Hermens en Jan Hermens Marinus die voor afstammelingen zorgen. Jan Hermens Marinus had in ieder geval 7 kinderen, waarvan 4 jongens. Van dit gezin, hebben wij tot nu toe niets tot vrijwel niets teruggevonden dus ook niet van de kinderen. Vinden wij dat nog wel, dan zal de beschrijving van onze familie zeer waarschijnlijk fors toenemen.
Eén van de kinderen van Marinus Hermens is Engele Marinus. Zij heeft aan de wieg gestaan van drukkerij De Lange, welke thans nog in Deventer gevestigd is.

groningen halverwege 18e eeuw 650pix

Groningen, halverwege de 18 eeuw

Haar broer Egbert zorgt voor het voortbestaan van de Marinussen. Hij heeft aanvankelijk een functie aan de munt van Deventer, maar verhuist in 1690 naar Groningen, waar hij muntmeester wordt.
Als hij komt te overlijden wordt er een inventaris van zijn bezettingen gemaakt en dan valt goed te zien dat deze Marinus er warmpjes bij zat. Ook zijn kinderen hadden in dat opzicht niet te klagen. Het was immers de echte regententijd. Zijn dochters zijn gehuwd met een dominee, een “doctor in beijde rechten”, zijn zoon Herbert is muntmeester in Leeuwarden en een zoon Lucas is koopman in Amsterdam. Verder heeft hij nog een zoon die predikant is, de zoon Harmen is luitenant, evenals de zoon Egbertus. Het gaat goed met deze regentenfamilie.
De broer van Egbert Marinus is Adriaan die aanvankelijk werkzaam is aan de munt te Nijmegen, maar later brouwer wordt. Een andere broer Lambertus is een aantal jaren muntmeester in het Duitse Stade (aan de Elbe) in Zweedse dienst.

Maar met het verval van de Gouden Eeuw treedt ook het verval bij onze familie in. Met de rijkdom in de familie is het waarschijnlijk definitief afgelopen als Egbertus Marinus zijn activiteiten als pachter van de wijnaccijns moeten staken door het pachtersoproep en daarna op voor onze begrippen jeugdige leeftijd in een gasthuis wordt opgenomen. De familie woont dan nog steeds in Groningen.

Egbertus heeft één zoon die voor nageslacht heeft gezorgd n.l. Rudolphus. Van Rudolphus weten wij dat hij in 1781 in Groningen werd veroordeeld tot verbanning uit de provincie wegens “sodomie” (homosexualiteit zeggen wij tegenwoordig). Hij kwam er redelijk genadig af, want zo’n 50 jaar eerder werden sodomieten (zoals ze toen werden genoemd) vaak ter dood veroordeeld.

 

De aanleg van de kolonie, de eerste huisjes staan er al

De aanleg van de kolonie, de eerste huisjes staan er al

De familie komt daardoor echt aan de grond te zitten en in 1824 wordt het gezin van de zoon van Rudolphus te weten Egbert Marinus dan ook opgenomen in de kolonie van Weldadigheid te Frederiksoord. Het gezin telt 7 kinderen. De kolonie was voor mensen die totaal aan de grond zaten.
Maar hoe vreemd dat ook klinkt door het verblijf in de kolonie ging er ook Koninklijke bloed door de aderen van de familie stromen. Voor het verhaal over de kinderen Der Nederlanden verwijs ik graag naar de site van Wil Schackmann. 

Hieronder staat de foto van Marjanne der Nederlanden, die getrouwd was met Geert Marinus.

Omdat de kinderen niet in de kolonie mochten blijven zijn de Marinussen halverwege de 19e eeuw over heel Nederland uitgezwermd.

Een paar plaatsen op de kaart, waar Marinussen wonen

Een paar plaatsen op de kaart, waar Marinussen wonen

In onze genealogie kennen wij 4 Friese takken, een Brabantse tak, een Haagse tak en een Bollenstreek tak. Maar er wonen ook Marinussen in b.v. Amerika en Tasmania. Eén zoon van de Friese tak vertrekt al spoedig naar Amsterdam (Jordaan), zodat er ook Marinussen in Amsterdam wonen. De meeste Marinussen in Amsterdam zijn evenwel geen familie.

Veel Marinussen vinden wij nog steeds in de omgeving van de vroegere kolonie b.v. in Noordwolde en Vledder. De Brabantse tak (omgeving Veghel) en de Haagse tak zijn redelijk uitgebreid.